Zateplení a přístavba obecního úřadu v Olbramovicích

V období od srpna do listopadu 2015 se uskutečnila akce zateplení budovy Obecního úřadu a přístavba garáže hasičské zbrojnice. Zateplení Obecního úřadu bylo částečně financováno z dotace, která byla poskytnuta od Operačního programu životního prostředí.