Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, kterou se ruší vyhláška č. 2/95 o zajištění veřejného pořádku ze dne 23.2.1995 5.12.2007
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Olbramovice 1.1.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Olbramovice
5.12.2007
Příloha k vyhlášce č. 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2007  
10.7.2004
Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatích
2.1.2004
Vyhláška obce Olbramovice o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Olbramovice - č. 1/2001
1.1.2001
Vyhláška č. 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5.1.2002
Příloha k OZV č. 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2006  
Obecně závazná vyhláška č. 4/2001 - Řád veřejného pohřebiště Olbramovice
5.1.2002
Vyhláška č. 1/99 obce Olbramovice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Olbramovice
20.5.1999
 
 
Vyhláška č. 2/92 o použití koeficientu při výpočtu daní z nemovitostí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti v obci Olbramovice
1.1.1993

Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.2/2012 místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č.4/2012 místní poplatek ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č.5/2012 z ubytovací kapacity

OZV.pdf - č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů.

24.2.2012

24.2.2012

24.2.2012

24.2.2012

24.2.2012

24.2.2012

11.2.2016

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva
 
Oznámení
 

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Vyhledat v textu

12. 11. Benedikt

Zítra: Tibor

http://www.olbramovice.cz/index.php?nid=1393&lid=CS&oid=3164317

mapka_cr.gifimg20180329_10283024.pdf

 

Mapový portálcleerio-obec-468x160.jpg

Návštěvnost stránek

294368