Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, kterou se ruší vyhláška č. 2/95 o zajištění veřejného pořádku ze dne 23.2.1995 5.12.2007
 Zrušení OZV č. 1-2014.doc, o místním poplatku ze psů  2.1.2015
OZV 1-2015.docx, čistota veřejných prostranství
 1.2.2015
OZV 2-2015.docx, systém komunitního kompostování  1.4.2015
OZV - škola.docx, kterou se stanoví školský obvod spádové školy ZŠ a MŠ Olbramovice
 1.8.2016
Řád veřejného pohřebiště - ŘVP Olbramovice.doc
5.1.2002
Vyhláška č. 1/99 obce Olbramovice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Olbramovice
20.5.1999
Vyhláška č. 2/92 o použití koeficientu při výpočtu daní z nemovitostí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti v obci Olbramovice
1.1.1993

OZV 1/2019 o místním poplatku z pobytu.pdf

1.1.2020

OZV 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

1.1.2020

OZV 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

1.1.2020

OZV 4/2019 o místním poplatku ze vstupného .pdf

OZV 5/2019 o pořádání technoparty IMG_0005.pdf

1.1.2020

9.9.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 14/2017 Sb.

... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon