Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kostel Všech svatých

Kostel Všech svatých

První zmínky o olbramovickém kostele pocházejí z druhé poloviny 12. století, kdy byl kostel společně se vsí Olbramovice založen.

Zasloužili se o to rytíři z Olbramovic. Kostel je zasvěcen Všem svatým a je postaven v románském slohu.

Rytířům z Olbramovic (Dvořeckým) patřil kostel až do roku 1580.

Po husitských válkách byl kostel dán do správy bystřickým kněžím a od roku 1672 se stal filiálním kostelem votické fary.

Původní románský kostel byl roku 1866 přestavěn. Stará románská apsida byla zbořena, loď kostela prodloužena a ukončena novou románskou apsidou ozdobenou zubatou římsou.

Střecha věže kostela byla přestavěna v roce 1884 tak, že získala klasickou cibulovitou báň. Z původní románské stavby věže se zachovalo zdivo z lámaného kamene, široké 130 cm.

Okna věže jsou umístěna v horním patře ve dvou řadách, jsou podvojná, rozdělená sloupky. Hrany oken a věže jsou ozdobeny tesanou žulou.

A nyní do současnosti:

V 20 letech 21. století, ve spolupráci Obce Olbramovice s farností Votice a za přispění dárců, proběhly opravy kostela a to:

  • výměna krytiny lodi
  • oprava varhan
  • rekonstrukce elektroinstalace
  • ozvučení kostela
  • oprava výmalby interiéru
  • odvodnění zdiva kostela a nová dešťová kanalizace

V současné době je nutností opravit střechu věže kostela, jejíž krov je ve špatném stavu a zatéká do ní. V roce 2020 byla věž vyčištěna od nánosů prachu, ptačího trusu a opraveno schodiště.

Také byl zpracován projekt na rekonstrukci střechy věže kostela.

Za účelem opravy věže kostela byla vyhlášena Obcí Olbramovice veřejná sbírka.

 

small_0.jpg