Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kostel Všech svatých

  

Kostel Všech svatých

 Historie kostela:

    

Kostel Všech svatých je původně románský kostel. Původně byl menší, nízký, zakončený půlkruhovou apsidou. Původní kostel byl zhruba poloviční a měřil 22 loktů. Uvnitř i zvenku kostela lze poznat, kam sahal – uvnitř ke sloupu po pravé straně a zvenku je vidět řada odhalených kamenů po levé straně hlavního vchodu. Z románské stavební fáze se zachovalo zdivo věže z lámaného kamene, věž s dvojitými okénky a obvodové zdivo lodi. Okna věže jsou umístěna v horním patře ve dvou řadách, jsou podvojná, rozdělená sloupky. Hrany oken a věže jsou ozdobeny tesanou žulou. Původní románský kostel byl roku 1866 přestavěn. Stará románská apsida byla zbořena, loď kostela prodloužena o dalších 25 loktů a ukončena novou apsidou, ozdobenou zvenku zubatou římsou. Při této přestavbě získal kostel současnou pseudorománskou fasádu. Cibulovitá báň věže pochází ze 17. století. V roce 1881 totiž do věže uhodil blesk, který ji poničil. Nynější báň pochází z roku 1884. 

První zmínky o olbramovickém kostele pocházejí z druhé poloviny 12. století, kdy byl založen společně se vsí. O jeho založení se zasloužili rytíři z Olbramovic. Rytířům z Olbramovic (Dvořeckým) patřil kostel až do roku 1580. Čeněk Habart ve své knize Sedlčansko, Sedlecko, Voticko uvádí, že: „po příkladu rytíře Přecha z Olbramovic, jenž byl horlivým přívržencem učení Husova, celá osada záhy přilnula k podobojí a tak stal se kostel husitským, později utrakvistickým. Po roce 1624 byl utrakvistický kněz vypuzen a osada přidělena katolickým farářům v Bystřici.“ Od roku 1672 se stal filiálním kostelem votické fary. 

 

Ze současnosti:

Na počátku 21. století ve spolupráci Obce Olbramovice s farností Votice a za přispění dárců, proběhly opravy kostela a to: 

  • výměna krytiny lodi 
  • oprava varhan 
  • rekonstrukce elektroinstalace 
  • ozvučení kostela 
  • oprava výmalby interiéru 
  • odvodnění zdiva kostela a nová dešťová kanalizace 
  • vyčištění věže od nánosů prachu, ptačího trusu a opravena schodiště věže
  • výměna krovu a krytiny střechy věže
  • oprava krovu lodi kostela
  • oprava fasády celého kostela

 Výše uvedené bylo zakončeno slavnostní bohoslužbou dne 4.9.2022 celebrovanou Mons. Janem Graubnerem.

 

                                                                                                                                                                                                  v Olbramovicích 1.9.2022

Oprava kostela v Olbramovicích dokončena

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli v rámci veřejné sbírky na opravu kostela Všech svatých v Olbramovicích a to jak na transparentní účet, tak i do kasiček umístěných v místním kostele, na obecním úřadě a v knihovně.  

Celkem bylo se sbírce vybráno 545.616,25 Kč.

 

Známí dárci:

Chlazení Novák s.r.o.

IMOBA, a.s.

Libor Pospíšil s.r.o.

STAVOS Benešov s.r.o.

Ing. Leoš Stárek

MUDr. Helena Hrmová

Tiskárna Tria s.r.o.

rodina Beranova

Pletiva Lundák

STS Olbramovice, a.s.

Eva a Martin Křížkovi

Radek Kutiš

Terezie Ševčíková

Miroslav Pilík

Marie Moudrá č.p. 65

manželé Vyskočilovi

FINAREST, spol. s r.o.

manželé Čihákovi a Zdeňka Pavlátová

manželé Vrzalovi

Marie Vyskočilová

Van Duong Tran

Kamila Gemrotová

Pavel Šach

Zdeněk Macháček nejst.

František Zoul

Václav Macháček

Blanka Šachová

Hana a Drahoslav Dvořákovi

manželé Maňasovi

Vlasta a Jiří Zoulovi

manželé Koblihovi

Sochůrkovi z Ledce u Kladna

Michaela Kaprálková

Jana Matějovská

Jiří Maršíček

Vlasta Martínková

Pavel Martínek

Marie Poskočilová

Hana Dohnalová

Miluška Hasenhopfová