Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Orientace > Mapová aplikace obce

Mapová aplikace obce

Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Které pozemky patří obci? Kudy vede vodovod, nebo kanalizace? Změřit jeho vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, jak Olbramovice vypadaly v minulosti? K tomu všemu stačí jedno kliknutí do mapové aplikace na internetu.

VSTUP DO MAPOVÉ APLIKACE

Tato aplikace se podobá klasickým internetovým mapám, obsahuje ale mnohem více informací a pomáhá při správě obce a informování veřejnosti.

MENU

 • MENU lze vyvolat v levém horním rohu
 • obsahuje základní funkce, které zvolíte kliknutím na příslušnou řádku
 • nejčastěji používané funkce jsou také jako ikony v horní liště
 • přiblížení mapy lze měnit kolečkem myši, nebo tlačítky + –
 • měření vzdáleností se ukončuje dvojklikem

VRSTVY

 • seznam vrstev zobrazíme kliknutím na ikonu vrstev v horní liště
 • modré číslo ukazuje počet zapnutých vrstev
 • lze vybírat mapy, inž. sítě, územní plány, informace z katastru, vybavení obce….
 • domeček – seznam vrstev ve skupinách
 • oko – pouze aktivní vrstvy
 • vrstvy s lupou – seznam vrstev bez skupin (lze prohledávat)

MOŽNOSTI VRSTEV

 • šipka vedle názvu vrstvy rozbalí další nástroje
 • posuvník průhlednosti umožňuje porovnávat různé vrstvy mezi sebou (např. prolínat historické mapy s dnešní realitou)

V hlavním menu je také nápověda (v horní liště ikonka s otazníkem).
Zde máte k dispozici návody na ovládání včetně názorných videonávodů.

NÁVODY

Historické mapy > Císařské otisky

Pro zájemce o historii obce a okolí lze také zobrazit historické mapy Císařské otisky z let 1820-1835. Jedná se o první mapování na našem území, které svojí podrobností a vybarvením podává velmi přesný doklad o dobové krajině, hospodářství a demografii. Dodnes patří ze strany badatelů k nejžádanějším archiváliím.

Díky funkci nastavení průhlednosti je pak možné porovnat historické mapy se současností.
Každý tak má možnost zobrazit právě jeho dům, pole a jiné nemovitosti dnes a před cca 2 stoletími.

Porovnejte si jak vypadal váš dvůr „za císaře pána“ a dnes.

Historické mapy > II. vojenské mapování

Pochází z let 1836-1852. Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu.

Historické mapy > Ortofotomapy

Už před cca 60 lety vznikaly z leteckých snímků kvalitní ortofotomapy a dnes, si je můžete prohlédnout ve svém počítači. Snímky poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad.
Udělejte si úžasnou virtuální procházku historií z let kolem roku 1950, kde jsou dnes již zaniklé cesty a města ještě bez paneláků.

Pozemky a Budovy dle katastru

V této vrstvě si můžete velmi jednoduchým způsobem zobrazit v mapě údaje z katastru nemovitostí. Hranice parcel, pozemky v majetku obce nebo státu, druhy pozemků, jejich čísla a výměry, čísla popisná budov….

Územní plán

Velmi jednoduché nahlížení do územního plánu obce, včetně legendy ke stažení.
Díky nastavení průhlednosti můžete zjistit zařazení každého pozemku v územním plánu a získat přehled o jednotlivých plochách, pásmech a koridorech.

Inženýrské sítě

Zobrazte si, kudy v obci vede vodovod, kanalizace, telekomunikace, elektro rozvody….

Pasporty

Přehled o vybavení a evidencích obce (lampy veřejného osvětlení, dopravní značky, linie místních komunikací….).

Mapovou aplikaci poskytuje služba Webotip
Obsah této stránky převzat ze webotip.