Seznam investičních a neinvestičních akcí Obce Olbramovice na rok 2018

 • posílení vodovodního zdroje Olbramovice
 • oprava hřbitovní zdi v Olbramovicích
 • nákup hasičského automobilu
 • výstavba komunikace v parcelách u hřiště
 • přístavba venkovní učebny ZŠ Olbramovice
 • oprava sálu KD Tomice
 • oprava restaurace a sálu Křešice
 • oprava čp.1 Olbramovice a vybudování sociálních bytů
 • revitalizace rybníků v Olbramovicích (kaskáda rybníků v Olbramovicích)
 • vybudování chodníků v obci Olbramovice směr k nádraží
 • vybudování bezpečných přechodů na silnici I/3 Olbramovice
 • výstavba sběrného dvora
 • rekonstrukce a doplnění dětského hřiště za budovou Obecního úřadu Olbramovice na pozemku pč. 1749/1 v k.ú. Olbramovice u Votic