Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Školství > Základní škola Olbramovice

ZŠ Olbramovice

Budova základní školy

se nachází v obci Olbramovice, které leží asi 70 km jižně od Prahy po obou stranách silnice E 3. Škola sousedí s kostelíkem Všech svatých a patří společně s ním k dominantám obce. Škola byla postavena a slavnostně otevřena již v září roku 1885. V roce 2012 probíhala celková rekonstrukce a modernizace za finanční podpory od EU. Škola zajišťuje pro spádovou oblast obce ve třech třídách vzdělávání žáků I. stupně ZŠ (6-11 letých). Samotné Olbramovice mají 1 000 obyvatel. Ve školním roce 2012/2013 školu navštěvuje 45 žáků. Součástí právního subjektu je od roku 2003 také mateřská škola, která sídlí na opačné straně obce v samostatné budově společně se školní jídelnou. V budově základní školy pracuje také školní družina s maximální kapacitou 30 žáků, která je plně využívána.

Jsme málotřídní škola s bohatou historií, která si udržuje v regionu své místo a stává se alternativní školou k sousedním školám. Snaží se uchovat si své, historií ověřené přednosti, svoji rodinnou pospolitost, sounáležitost s obcí a svoji bezpečnost. Metody uplatňované při vzdělávání na tomto typu školy naučí žáky spolupráci, samostatnosti a schopnosti soustředit se na práci. Obecní úřad v Olbramovicích svojí trvalou péčí dává jasně najevo, že zdejší škola je považována za srdce obce, které jí zajišťuje budoucí všestranný rozvoj. Obec dělá vše proto, aby bylo o nejmenší školáky co nejlépe postaráno. Proto je předškolní vzdělání propojeno se základní školou v jeden právní subjekt, a má i společně vytvořený školní vzdělávací program ŠŤASTNÉ DÍTĚ - TVOŘIVÁ ŠKOLA. Aby škola obstála v konkurenčním prostředí i svým vybavením, svojí moderní technikou a připraveností svých žáků, využívá všech dostupných finančních prostředků na svoji modernizaci. V roce 2012 byl obcí Olbramovice realizován projekt celkové rekonstrukce a modernizace budovy základní školy s cílem vybudovat v regionu vzorovou KOMUNITNÍ ŠKOLU - tedy místo pro všechny. Již nyní nabízíme u nás bohatou mimoškolní činnost v devíti zájmových kroužcích, doplňujeme je kroužkem dobrovolných hasičů, spolupracujeme s fotbalovým klubem, místními rybáři a myslivci, a tím vyplňujeme volný čas dětí v obci smysluplnou činností.

Budova školy

logo EU