Drobečková navigace

Aktuality > Czech POINT

Czech POINT

 

Dne 1. září 2008 zahájilo provoz kontaktní pracoviště Czech  POINTu   na Obecním úřadě v Olbramovicích

Czech  POINT,  neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je místem pro komunikaci občana s veřejnou správou. Zde budou poskytovány služby ze systému Czech POINT.

CZECH  POINT  POSKYTUJE  :

 • ověřený výstup z katastru nemovitostí,
 • ověřený výstup z obchodního rejstříku,
 • ověřený výstup ze živnostenského rejstříku,
 • výpis z Rejstříku trestů.

·               Před tím,  než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup či výpis. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu či výpisu z příslušného registru.

·               Úředník zadá požadavky na vyhotovení výstupu či výpisu. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výstupu či výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výstup či výpis vydán.

·               Součástí výstupu je „ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti  na  pokladně městského úřadu.

·               Ověřené výstupy z ISVS (informačních systémů veřejné správy), které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, lze vydat každému, kdo o ně požádá.

·               Výpis z evidence Rejstříku trestů (neveřejný rejstřík) se vydává osobě, které se výpis přímo týká.  

1.  VÝSTUP  Z  KATASTRU  NEMOVITOSTÍ

Co dostanete :

 • Úplný nebo částečný ověřený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či k parcelám v jakémkoliv katastrálním území České republiky.

Co potřebujete vědět :

 • Katastrální území a číslo Listu vlastnictví, nebo katastrální území a  číslo popisné nebo evidenční,  nebo  katastrální území a číslo parcely.

O výstup lze zažádat i podle seznamu jednotek v případě, že budova je dělena na jednotky. V tomto případě musí znát žadatel nejen  popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Cena :

 • 100,- Kč za  první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku.

2.  VÝSTUP  Z  OBCHODNÍHO  REJSTŘÍKU

Co dostanete :

 • Úplný ověřený výstup z obchodního rejstříku.

Co potřebujete vědět :

 • Identifikační číslo organizace ( IČ).

Cena :

 • 100,- Kč za  první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku.

3.  VÝSTUP  ZE  ŽIVNOSTENSKÉHO  REJSTŘÍKU

Co dostanete :

 • Ověřený výstup  ze živnostenského rejstříku (veřejná část).

Co potřebujete vědět :

 • Identifikační číslo organizace (IČ).

Cena :

 • 100,- Kč za  první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku.

4.  VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete :

 • Výpis z Rejstříku trestů.

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se této osoby.

Má-li klient žádost vyplněnou, správnost údajů v ní uvedených úřad bezplatně ověří. Pokud klient žádost vyplněnou nemá, systém Czech POINT umožní vytisknout žadateli papírovou žádost již  předvyplněnou  jeho osobními údaji,  které sdělí obsluze pracoviště.

Co potřebujete vědět :

 • Žadatel předkládá platný průkaz  totožnosti s přiděleným rodným číslem.

Vyřízení žádosti :

 • elektronicky

Ten, kdo žádost podal, obdrží výpis „ na počkání “ neprodleně poté, kdy jej úřad obdrží v elektronické podobě od Rejstříku trestů.

Cena :

 • 50,- Kč za výpis.

            Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.

 • zaslání žádosti Rejstříku trestů

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti  Rejstříku trestů nebo na výslovnou žádost žadatele, postupuje  úřad dle § 11 zákona č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Úřad provede bezplatné ověření údajů uvedených v žádosti, popř. vytiskne žadateli papírovou žádost již předvyplněnou. Žádost pošle úřad ke zpracování Rejstříku trestů. Výpis přijde poštou na adresu žadatele.

Cena :

 • Kolek v hodnotě 100,- Kč.

            V tomto případě žadatel neplatí správní poplatek úřadu, ale na žádost vylepí kolek   

            v hodnotě 100,- Kč.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Nová služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč.

Vyhledat v textu

4. 4. Ivana

Zítra: Miroslava

http://www.olbramovice.cz/index.php?nid=1393&lid=CS&oid=3164317

mapka_cr.gifimg20180329_10283024.pdf

 

Mapový portálcleerio-obec-468x160.jpg

Návštěvnost stránek

299569