Územní plán Obce Olbramovice

 

 

Územní plán Olbramovice je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj - www.strukturalni-fondy.cz/iop

0 Textova cast OOP.pdf

1 vykres zakladni cleneni OOP.pdf

2 hlavni vykres OOP.pdf

3 vykres vps-vpo-asanaci OOP.pdf

4 vykres TI hmotova OOP.pdf

5 vykres TI energetika OOP.pdf

O1 koordinacni vykres OOP.pdf

O2 vykres sirsi vztahy OOP.pdf

O3 vykres zaboru ZPF OOP.pdf