Veřejné víceúčelové hřiště

 

Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Olbramovicích

    

  Obec Olbramovice získala dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy. Celkové způsobilé výdaje jsou schváleny ve výši 7.262.505,- Kč. Celková výše dotace je schválena ve výši 5.265.315,- Kč.

 

Slavnostní ukončení projektu se uskutečnilo dne 13.8. 2012.

 

Areál hřiště budou využívat děti ze Základní a mateřské školy a v odpoledních hodinách a o víkendech veřejnost i sdružení.

Na areál bude dohlížet správce, kterým je pan Jaroslav Kubík a objednávky přijímá

na telefonním čísle 728 751 354

Zahájení prací na rekonstukci veřejného víceúčelového hřiště v Olbramovicích

Pozvánka

Zahájení provozu víceúčelového hřiště

Provozní řád veřejného víceúčelového hřiště

Ceník pro víceúčelové hřiště Olbramovice.docx