Přeložka silnice I/3 Olbramovice

 Koordinační situace km - 0,070 -1,700 akce I/3 Olbramovice, akt. DSP/IČ - SP, PDPS, AD

           B.2.1 Koordinacni sit km -0070-1700.pdf

Koordinační situace km 1,700 - 3,420 akce I/3 Olbramovice, akt. DSP/ IČ - SP, PDPS, AD